Telefony alarmowe

      


Ważne numery telefonów:

091 - Policja ( Policía ) https://www.policia.es/

+34 96 541 11 03 - Policja Santa Pola ( Policía Lokal )
+34 96 541 37 92 - Policja Gran Alacant ( Policía Lokal )
062 - Straż miejska ( Guardia Civil ) http://www.guardiacivil.es/es/index.html

112 - Telefon ratunkowy ( Emergencias )
061 - Pogotowie ratunkowe

124 - Pogotowie ratunkowe

061 - Karetka pogotowia
080 - Straż pożarna ( Bomberos )

+34 96 598 22 22 - Straż pożarna Alicante ( Bomberos Alicante ) http://www.consorciobomberosalicante.es/

+34  965 448 756 / +34 96 544 85 08 - Straż pożarna Elche ( Bomberos Elche ) http://www.academiabomberoselche.es/
+34 96 541 12 90 - Straż miejska ( Guardia Civil ) http://www.guardiacivil.es/es/index.html

+34 96 541 11 11 - Radio Taxi

+34 68 782 84 01 - Radio Taxi dla niepełnosprawnych ( Taxi adaptado discapacitados )

+34 96 669 60 11 - Zajezdnia autobusowa Santa Pola ( Estacion Autobuses Santa Pola ) https://www.estacionsantapola.es/

+34 96 513 07 00 - Zajezdnia autobusowa Alicante ( Estacion Autobuses Alicante ) http://www.aena.es/en/alicante-airport/city-buses.html

+34 96 661 50 50 - Zajezdnia autobusowa Elche ( Estacion Autobuses Elche ) http://www.aena.es/en/alicante-airport/city-buses.html

+ 34 96 691 90 00 - Lotnisko Elche ( Aeropuerto Internacional Alicante-Elche ) https://www.aeropuertoalicante-elche.com/


+34 96 541 30 37 - Poczta Gran Alacant ( Correos Gran Alacant )

+34 96 593 30 00 - Szpital Alicante ( Hospital Alicante SVS )

+34 96 661 69 00 - Szpital Elche ( Hospital de Elche SVS ) http://www.elche.san.gva.es/

+34 96 550 30 30 - Szpital IMED ( Hospital IMED Elche) http://www.imedelche.com/es/

+34 96 691 53 00 - Ośrodek zdrowia Santa Pola

+34 96 691 23 60 - Ośrodek zdrowia Gran Alacant


 
                                                                            
NUMER IDENTYFIKACYJNY N.I.E W MIESIĄC
MASZ PODPISANĄ UMOWĘ PRZEDWSTĘPNĄ  LUB WYBRAŁEŚ WYMARZONĄ NIERUCHOMOŚĆ, A TERMIN UZYSKANIA NIE JEST ZBYT ODLEGŁY
- SKORZYSTAJ Z NASZEGO SERWISU I ZDOBĄDŻ  NUMER NIE W 1 LUB 2 MIESIĄCE W ZALEŻNOŚCI OD FORMY DOSTARCZENIA PEŁNOMOCNICTWA!