Podatki w Hiszpanii 2020

Ogólne informacje dotyczące podatków obowiązujących w Hiszpanii w 2020 roku.


Mogą się one różnić zależnie od regionu. Podane stawki są szacunkowe.

Bez względu na to czy jesteśmy rezydentem czy nie musimy zarejestrować się w organie podatkowym - Agencia Tributaria. Podczas rejestracji wymagany będzie numer N.I E.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi stawkami oraz ulgami podatkowymi, zalecamy zasięgnąć porady u doradcy podatkowego.


Podatek VAT ( IVA ):

- IVA general – 21% ( towary i usługi )

- IVA reducido – 10% ( przewozy pasażerskie, oczyszczalnie ścieków, zwalczanie szkodników, płatne drogi, imprezy sportowe, niepodstawowa żywność)

- IVA superreducido – 4% ( leki, podstawowa żywność, książki itp. )


Podatek dochodowy od osób prawnych:

- 25 % - stawka podstawowa

- 15% - nowo zarejestrowane firmy przez pierwsze 2 lata swojej działalności

- taryfa ulgowa dla tych, którzy zdecydowali się przenieść swoje zyski do tzw. rezerwy ( na okres 5 lat )


Ulgi podatkowe:

- 5500 Euro - dla osób poniżej 65 roku życia

- 6700 Euro - dla osób pomiędzy 65-75 rokiem życia

- 8100 Euro - dla osób powyżej 85 roku życia


Ulgi podatkowe dla osób posiadających dzieci w wieku poniżej 25 lat:

- 2400 Euro - na pierwsze dziecko,
- 2700 Euro - na drugie dziecko,
- 4000 Euro - na trzecie dziecko,
- 4500 Euro - na czwarte dziecko,
- dodatkowe 2800 Euro - na każde dziecko poniżej 3 lat.


Ulgi podatkowe dla małżonków:

Zanim wybierzemy formę opodatkowania ( opodatkowanie wspólne lub oddzielne ) warto rozważyć, która z opcji będzie dla nas korzystniejsza.

- 3400 Euro dla drugiego podatnika

- 5500 Euro dla pierwszego podatnika


Podatek od zysków kapitałowych:

Zyski kapitałowe generowane są m.in. podczas sprzedaży nieruchomości, czy też innych inwestycji. Wysokość opodatkowania wynosi:
- pierwsze  6 000 Euro - 19%,
- 6 000 -  50 000 Euro - 21%,
- powyżej 50 000 Euro - 23%.


Podatki dla osób pracujących tymczasowo:

- 24% - dla dochodu obcokrajowca w Hiszpanii niższego niż 600 000 Euro

- 45% - dla dochodu obcokrajowca w Hiszpanii przewyższającego kwotę 600 000 Euro

W tym przypadku nie ma podatku od zysku kapitałów uzyskanych poza granicami Hiszpanii.


Podatek dla nierezydentów:

- 14% i 19% - stawka podatku zryczałtowanego dla nierezydentów obywateli UE

- 19% - stawka podatku za wszelkie zyski kapitałowe wynikające z przeniesienia aktywów, oprocentowanie inwestycji i dywidendy.


MASZ PODPISANĄ UMOWĘ PRZEDWSTĘPNĄ  LUB WYBRAŁEŚ WYMARZONĄ NIERUCHOMOŚĆ, A TERMIN UZYSKANIA NIE JEST ZBYT ODLEGŁY
- SKORZYSTAJ Z NASZEGO SERWISU I ZDOBĄDŻ  NUMER NIE W 1 LUB 2 MIESIĄCE W ZALEŻNOŚCI OD FORMY DOSTARCZENIA PEŁNOMOCNICTWA!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMEREM +48 601 915 460