Koszty związane z zakupem nieruchomości w Hiszpanii
Przy zakupie nieruchomości w Hiszpanii zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym musimy liczyć się z dodatkowym kosztem na poziomie 13%-15% wartości nieruchomości:

- 10% wartości nieruchomości - podatek ITP ( Impuesto sobre transmisiones patrimoniales ) podatek od przeniesienia własności nieruchomości ( rynek wtórny )                            
                                                - podatek IVA ( Impuesto sobre el Valor Añadido ) odpowiednik VAT-u, podatek od transakcji zakupu nieruchomości ( rynek pierwotny )
- ok.1,5% wartości nieruchomości - podatek skarbowy AJD ( Impuesto de Actos Juridicos Documentados ) podatek od czynności cywilno-prawnych ( rynek pierwotny )
- ok.1,5% wartości kredytu hipotecznego - podatek skarbowy AJD ( Impuesto de Actos Juridicos Documentados ) podatek od czynności cywilno-prawnych
- ok.300 - 600 Euro  - wycena nieruchomości ( rynek wtórny ).
- ok.1-3% - prowizja bankowa za udzielenie kredytu hipotecznego, opłata jednorazowa.
- ok. 500-850 Euro - koszt aktu notarialnego  - wysokość stawki uzależniona jest od wartości nieruchomości.
- ok. 300-850 Euro - koszt aktu notarialnego kredytu hipotecznego - zawierany jest on pomiędzy klientem a bankiem. Wysokość stawki uzależniona jest od wartości nieruchomości.
- ok. 500 Euro - koszt wpisu do księgi wieczystej -  wysokość stawki uzależniona jest od wartości nieruchomości.
Zapłaty podatku od przeniesienia własności i podatku od czynności cywilnoprawnych należy dokonać w terminie ustanowionym przez właściwą wspólnotę autonomiczną - ok. 30 dni roboczych, licząc od daty sporządzenia aktu notarialnego. Wszelkie opóźnienia w zapłacie podatków skarbowych wiążą się z nałożeniem opłat karno-skarbowych. Zapłata powyższych podatków niezbędna jest dla uzyskania wpisu nabytego prawa własności w Rejestrze Nieruchomości Registro de la Propiedad ( funkcjonuje on na podobnych zasadach co polski Wydział Ksiąg Wieczystych ).

Podane powyżej koszta są przybliżone. Dokładna wysokość sprecyzowana zostanie przed sfinalizowaniem transakcji.

Nie pobieramy prowizji za zakup nieruchomości. Prowizja wliczona jest w cenę. Pomagamy w przeprowadzeniu negocjacji.

MASZ PODPISANĄ UMOWĘ PRZEDWSTĘPNĄ  LUB WYBRAŁEŚ WYMARZONĄ NIERUCHOMOŚĆ, A TERMIN UZYSKANIA NIE JEST ZBYT ODLEGŁY
- SKORZYSTAJ Z NASZEGO SERWISU I ZDOBĄDŻ  NUMER NIE W 1 LUB 2 MIESIĄCE W ZALEŻNOŚCI OD FORMY DOSTARCZENIA PEŁNOMOCNICTWA!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMEREM +48 601 915 460