Profejonalne Stowarzyszenie Ekspertów ds. Nieruchomości

            

                                    Zapraszamy do współpracy z naszym partnerem, który jest z członkiem organizacji:                                                                                 


                                                                                                                                                                                            Profesjonalne Stowarzyszenie Ekspertów                     

                                                                                                                                                              ds. Nieruchomości

                   

                    Jest to ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca                                                                         zostało założone w 1990 roku przez grupę specjalistów                                                                   

                     profesjonalistów związanych z branżą nieruchomości.                                                             zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami,

                     Założona została w 1951 roku w Paryżu.                                                                                      w celu stworzenia solidnej grupy,
                     FIABCI zapewnił dostęp i możliwości dla profesjonalistów                                                       która będzie dbać o interesy swojego sektora.

                     z branży nieruchomości zainteresowanych zdobywaniem wiedzy,                                         W momencie założenia Stowarzyszenie narodził się z jasny cel :

                     dzieleniem się informacjami prowadzeniem międzynarodowych interesów.                       chronić swoich członków przed tymi osobami lub grupami,
                     FIABCI jest członkiem Koalicji Międzynarodowych Standardów Etyki,                                    które uważane były za wyłączne z tego sektora.

                     które podpisało 10 zasad Global Compact ONZ.                               Wraz z upływem czasu ewoluowaliśmy i dorośliśmy.

                                                                                                                                                                                  Od bycia stowarzyszeniem dla obrony stajemy się stowarzyszeniem

                                                                                                                                                                                  świadczącym usługi - nie zapominając o naszych początkach.

                                                                                                                                                                                               Nasze stowarzyszenie skupia profesjonalistów i przedsiębiorców

                                                                                                                                                                                               z sektora nieruchomości.

                                                                                                                                                                                               Jest to stowarzyszenie non-profit, należycie zarejestrowane

                                                                                                                                                                                               w Ministerstwie Pracy pod numerem 4507.