Profejonalne Stowarzyszenie Ekspertów ds. Nieruchomości

Zapraszamy do współpracy z naszym partnerem, który jest z członkiem organizacji:
Jest to ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów związanych z branżą nieruchomości.
Założona została w 1951 roku w Paryżu. FIABCI zapewnił dostęp i możliwości dla profesjonalistów z branży nieruchomości zainteresowanych zdobywaniem wiedzy, dzieleniem się informacjami prowadzeniem międzynarodowych interesów.
FIABCI jest członkiem Koalicji Międzynarodowych Standardów Etyki, które podpisało 10 zasad Global Compact ONZ.
Profesjonalne Stowarzyszenie Ekspertów ds. Nieruchomości zostało założone w 1990 roku przez grupę specjalistów zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w celu stworzenia solidnej grupy, która będzie dbać o interesy swojego sektora.

W momencie założenia Stowarzyszenie narodził się z jasny cel : chronić swoich członków przed tymi osobami lub grupami, które uważane były za wyłączne z tego sektora. Wraz z upływem czasu ewoluowaliśmy i dorośliśmy. Od bycia stowarzyszeniem dla obrony stajemy się stowarzyszeniem świadczącym usługi - nie zapominając o naszych początkach. Nasze stowarzyszenie skupia profesjonalistów i przedsiębiorców z sektora nieruchomości. Jest to stowarzyszenie non-profit, należycie zarejestrowane w Ministerstwie Pracy pod numerem 4507.