21.06.2020 - zawieszenie stanu zagrożenia epidemicznego w Hiszpanii

21.06.2020 - Zawieszenie stanu zagrożenia epidemicznego w Hiszpanii !

Po 3 miesiącach obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 rząd Hiszpanii znosi większość wprowadzonych obostrzeń.

Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są na stronie Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Hiszpania9.06.2020 rząd Hiszpanii zatwierdził dekret królewski z mocą ustawy, który określa przepisy mające zastosowanie z dniem 21 czerwca.

Wśród innych środków bezpieczeństwa, do turystyki zastosowanie mają następujące:

- Obowiązkowe stosowanie maseczek przez osoby powyżej 6 roku życia na drogach publicznych, w przestrzeniach na zewnątrz i przestrzeniach zamkniętych przeznaczonych do użytku publicznego, jeśli nie jest możliwe zachowanie co najmniej 1,5-metrowej odległości od innych osób. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne lub z chorobami układu oddechowego, a także osoby uprawiające sport lub spożywające posiłki. Obowiązkowe jest także stosowanie maseczek w środkach transportu publicznego, lotniczego, morskiego i kolejowego oraz w pojazdach prywatnych, jeśli pasażerowie nie mieszkają razem pod tym samym adresem. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności skutkuje karą w wysokości do 100 euro.

- Hotele i inne obiekty noclegowe, obiekty infrastruktury hotelowej, przedsiębiorstwa gastronomiczne i handlowe, a także ośrodki kultury, sportu i rekreacji oraz hale widowiskowe, mają obowiązek zapobiegania gromadzeniu się tłumów w częściach wspólnych i zagwarantowania klientom oraz pracownikom zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości od innych osób. Na terenie tych obiektów konieczne jest przestrzeganie stosownych środków higieny w celu uniknięcia ryzyka zakażenia.

- Dozwolone jest swobodne przemieszczanie się po całym terytorium i podróżowanie między prowincjami.